Macrologic JPK

Aplikacja, dzięki której prześlesz Jednolity Plik Kontrolny zgodnie
z wymogami Ministerstwa Finansów.

Zapytaj o Macrologic JPK dla Twojej firmy

więcej

Jak przesłać plik JPK do Ministerstwa Finansów za pomocą Macrologic JPK?

Macrologic JPK jest narzędziem pozwalającym na przesyłanie pliku JPK do Ministerstwa Finasów (MF) z dowolnego systemu ERP.


Masz problem z generowaniem pliku JPK?

Skorzystaj z naszych szablonów xls. Dzięki nim wygenerujesz pliki JPK, które następnie możesz przesłać do Ministerstwa Finansów.

Jesteś zainteresowany Macrologic JPK ?

Od 1 lipca 2016 r. urzędy skarbowe mogą wymagać od dużych firm (a w kolejnych terminach także od pozostałych przedsiębiorstw) udostępniania danych finansowo–księgowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Dodatkowy obowiązek nałożony na przedsiębiorców to sporządzanie i dostarczanie (co miesiąc) plików JPK VAT. W przypadku dużych firm począwszy od rozliczeń za lipiec 2016 r. Dla małych i średnich przedsiębiorstw obowiązek ten wprowadzony zostanie 1 stycznia 2017 r.


Podmioty, które nie prowadza działalności gospodarczej, w tym samorządy terytorialne, w zakresie udostępniania danych finansowo–księgowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego podlegają tym samym kryteriom, co przedsiębiorstwa.

Wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) jest związane z ustawą z dnia 10 września 2015 r. (z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 13 maja 2016 r.) o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649), która do Ordynacji podatkowej wprowadziła art. 193a, nakładający na przedsiębiorców obowiązek udostępniania organom podatkowym informacji w spójnej formie.

Na podstawie jakiej ustawy ma zostać wdrożone JPK?

Raportowaniu będą podlegać księgi podatkowe, które należy rozumieć jako księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do prowadzenia których zobowiązani są podatnicy na podstawie odrębnych przepisów podatkowych. Zgodnie z art. 3 pkt 4 ordynacji podatkowej przez księgi podatkowe rozumie się księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia do celów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów są zobowiązani podatnicy, płatnicy lub inkasenci.

Jakie dane będą podlegać raportowaniu w JPK?

Obowiązek generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczyć będzie w pierwszej kolejności dużych, a następnie także małych i średnich przedsiębiorstw. Terminy wprowadzania obowiązku raportowania z wykorzystaniem JPK są następujące:

Kogo obowiązuje JPK?

* Od 1 września 2017 r. przedsiębiorcy będą zobligowani do przekazywania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) raportów z banków o danych dotyczących wszelkich transakcji dokonywanych na kontach. Obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych w formie JPK będzie realizowany:

za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o ile posiadają siedzibę w Polsce i po pisemnym upoważnieniu przedsiębiorcy;

bezpośrednio przez przedsiębiorcę — w przypadku firm posiadających rachunek bankowy w banku, który nie ma przedstawicielstwa w Polsce.

Jakie są struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)?

1. Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT 2. Podatkowa księga przychodów i rozchodów

3. Faktura VAT 4. Ewidencja przychodów 5. Księgi rachunowe 6. Magazyny 7. Wyciągi bankowe

Urząd skarbowy występuje do podatnika z żądaniem przesłania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych za dany okres.

Jak będzie wyglądała procedura e-kontroli?

Podatnik generuje z systemu dane, o które wystąpił urząd

Zebrane dane firma przekazuje do urzędu za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych.

Następuje weryfikacja danych przez urząd, ich zapis na serwerze MF oraz zwrotna informacja o technicznej poprawności przesłanych danych, lub występujących nieprawidłowościach.

1.

2.

3.

4.

Jak przygotować firmę na wprowadzenie
Jednolitego pliku kontrolnego (JPK)?

Zdefiniuj, z ilu systemów IT będą pochodziły dane potrzebne do wygenerowania JPK. (Uwzględnij wszystkie dane transakcyjne, bilingowe, księgowe i magazynowe)

Zestaw dane z JPK

z posiadanymi systemami.

Dowiedz się, kiedy dostawca Twojego systemu będzie posiadał gotową aktualizację uwzględniającą JPK i zaplanuj ją w swojej firmie

Przetestuj aktualizację

i wygeneruj testowy plik JPK.

Sprawdź, czy wygenerowane dane są kompletne i poprawne pod względem merytorycznym.

1.

2.

3.

4.

5.

Pamiętaj, że w przypadku faktycznej kontroli poprawianie danych na Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK) jest zabronione, dlatego ważne jest przetestowanie mechanizmu, zwłaszcza jeśli w swojej firmie posiadasz oprogramowanie więcej niż jednego dostawcy.

1.

Udostępnienie docelowych formatów JPK - marzec 2016

2.

Przygotowanie podatników do tworzenia JPK - do końca kwietnia 2016

3.

Przygotowanie aktualizacji MCL dla potrzeb JPK

- do końca maja 2016

4.

Wdrożenie aktualizacji w oprogramowaniu - do końca czerwca 2016

5.

Przekazanie na bramki MF pliku JPK VAT przez duże przedsiębiorstwa - do 25 sierpnia 2016

6.

Przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw JPK VAT - do końca grudnia 2016

Gotowość małych i średnich przedsiębiorstw do przekazania JPK VAT - 1 stycznia 2017

7.

Harmonogram wdrożenia JPK

Jesteś zainteresowany Macrologic JPK ?

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.Dowiedz się więcej